Không Tìm thấy Hồ sơ
Kỹ thuật Tìm Kiếm
Để tìm kiếm các hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể quý vị có thể sử dụng một trong ba cách lựa chọn có sẵn:
Cách lựa chọn thứ nhất giúp quý vị tìm kiếm các mục quảng cáo là nhập từ khóa vào ô trống đầu tiên và nhấp chuột vào ô 'Tìm kiếm' (Search). Quý vị sẽ có được một danh sách của tất cả các mục quảng cáo có chứa từ khóa đã nhập vào (không phân biệt thể loại).
Cách lựa chọn thứ hai là sự kết hợp của cách trên với thêm việc thu hẹp mục tìm kiếm của quý vị vào quốc gia gốc cụ thể của mục quảng cáo.